Клиенти

Лот Мениджмънт ООДМениджмънт ООД

притежава значителен опит в предоставяне услуги на предприятия
в различни направления на икономиката:

  • туроператорски и хотелиерски услуги
  • морски и автомобилен транспорт и услуги
  • софтуерни и консултантски услуги
  • селско стопанство и земеделие
  • търговия на едро и на дребно
  • международна търговия и услуги в и извън ЕС
  • строителство, управление и продажба на недвижими имоти
  • производство на продукция на леката промишленост
  • здравни заведения и аптеки
  • образователни и развлекателни услуги

Имаме дългогодишен опит и в предоставяне услуги на юридически лица
с нестопанска цел за извършване на дейност в частна и обществена полза.

Save