Услуги

Лот Мениджмънт ООДМениджмънт ООД

предоставя счетоводни, данъчни и юридически услуги в защита на интересите Ви в отношенията с контролни органи, кредитни институции, партньори, служители и трети лица. Вие избирате дали сътрудничеството ни да се реализира на абонаментен принцип или периодично при необходимост.

Счетоводно и данъчно отчитане

Контрол и съдействие

Управление и планиране в сферата на финансите

Регистрация на търговци, юридически лица с нестопанска цел и физически лица

Сделки и управление на недвижими имоти

Save