Недвижими имоти

Сделки и управление на недвижими имоти

  • Извършване на посреднически услуги при покупка, продажба и наемане на недвижим имот
  • Изготвяне и снабдяване с необходимите документи за сключване на предварителен и окончателен договор за покупко – продажба на недвижим имот
  • Изготвяне на предварителен и окончателен договор за покупко – продажба на недвижим имот
  • Представителство при сделки с недвижими имоти
  • Управление на недвижими имоти