Мирослав Добрев

Управляващ съдружник
Чуждестранни клиенти & Недвижими имоти

г-н Мирослав Добрев
Е-поща: m_dobrev@lotman.bg
Мобилен: +359 889 800 757

Мирослав Добрев е инженер и икономист

Бакалавър „Комуникационна техника и технологии“
Магистър „Управление на международни бизнес-проекти“
Магистър „Счетоводство и контрол“

Управляващ съдружник в „Лот Мениджмънт” ООД

Има значителен опит с данъчните аспекти на дейността на местните и чуждестранните лица, включително и избягване на двойното данъчно облагане, регистрацията на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, сделки с недвижими имоти и превозни средства
Отговаря за работата с чуждестранните клиенти на дружеството, разработване и успешно прилагане на бизнес планове във връзка с кредити и управленски решения