Маргарита Василева

Управляващ съдружник Счетоводство & Човешки ресурси
г-жа Маргарита Василева
Е-поща: m_trifonova@lotman.bg
Мобилен: +359 888 726 951

Маргарита Василева е икономист

Бакалавър „Счетоводство и контрол“
Магистър „Международни финанси“

Управляващ съдружник в „Лот Мениджмънт” ООД

Има дългогодишен опит в областта на счетоводството и данъчно-осигурителните отношения, решения на практически проблеми, включително вътрешен одит на предприятия, счетоводно отчитане и данъчни аспекти на различни видове бизнес
Oтговаря за счетоводната дейност, човешките ресурси и съставянето на междинни и годишни финансови отчети на търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел