За нас

Лот Мениджмънт ООДМениджмънт ООД

е търговско дружество, регистрирано през 1997 година в град Варна от г-жа Невяна Божидарова с основен предмет на дейност услуги в областта на счетоводството, данъчните и осигурителните отношения, и правото.

Управляващи съдружници в „Лот Мениджмънт“ ООД са
г-жа Маргарита Василева и г-н Мирослав Добрев.

„Лот Мениджмънт“ ООД предоставя експертни услуги относно:

  • бизнес проектиране и планиране
  • счетоводство, данъци и човешки ресурси
  • правни, административни и консултантски услуги
  • регистрация и представителство на юридически и физически лица
  • сделки и управление на недвижими имоти

Save

Save

Save