Клиенти

Лот Мениджмънт ООДМениджмънт ООД

притежава значителен опит в предоставяне услуги на предприятия
в различни направления на бизнеса:

 • туристически оператори и агенти
 • ресторантьорство и хотелиерство
 • морски и автомобилен транспорт
 • софтуерни и консултантски услуги
 • земеделие и животновъдство
 • търговия на едро и на дребно
 • международна търговия и услуги
 • строителство, управление и продажба на недвижими имоти
 • производство на продукция на леката промишленост
 • здравни заведения и аптеки
 • образователни и развлекателни услуги
 • юридически лица с нестопанска цел за извършване на дейност в частна или обществена полза

Save