Недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти

С експертното съдействие на адв. Невяна Божидарова

  • Съдействие при покупка, продажба и наемни отношения относно недвижими имоти
  • Изготвяне и снабдяване с необходимите документи за сключване на предварителен и окончателен договор за покупко – продажба на недвижим имот
  • Изготвяне на предварителен и окончателен договор за покупко – продажба на недвижим имот
  • Представителство при сделки с недвижими имоти